ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙

ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐-๑๕:๓๐ น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *