สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คลิปวิดีโอให้ความรู้จาก สสส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *