งานทำบุญอาจารย์ใหญ่

งานทำบุญอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร

วันทำบุญอาจารย์ใหญ่

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร ในการนี้ อธิการบดี ม.สยาม คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ และญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *