พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลศิริราช

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย”

 

-ภาพประกอบ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *