กิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1 ณ รร.วัดท่าข่อย จ.นครนายก วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1 ณ รร.วัดท่าข่อย จ.นครนายก วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1

 

นักศึกษาแพย์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ม. สยาม ร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1 ณ รร.วัดท่าข่อย จ.นครนายก วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยคณะแพทย์ได้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนและประชาชน รวมทั้งมอบเตียงและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่โรงเรียนวัดท่าข่อย ทางคณะแพทย์ ขอขอบพระคุณ ผอ.ธนวัฒน์ เครือละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่อนุญาตและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแพทย์ในการทำกิจกรรม

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *