พิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่4 2563

พิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่4 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *