การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

20 พฤษภาคม 2563 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Hangouts Meet


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *