มหาวิทยาลัยสยามจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยสยามจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่ 16 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยสยามจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams  โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *