คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี  เข้าพบ นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ และได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *