คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการจิตอาสามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการจิตอาสามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการจิตอาสามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกพร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 100 ครอบครัว  ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ได้บำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความทุกข์ยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และเพื่อการบรรเทาทุกข์ของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยดังกล่าวด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *