การจัดการเรียนการสอน Case-Based Learning (CBL) ในรายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอน Case-Based Learning (CBL) ในรายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็น facilitators ในการจัดการเรียนการสอน Case-Based Learning (CBL) ในรายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *