งานปีใหม่คณะแพทย์ปี ๖๑

งานปีใหม่คณะแพทย์ปี ๖๑

วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๔

งานปีใหม่คณะแพทย์ปี ๖๑

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *