รายชื่อผู้สมัครรับตรง รอบที่ ๒ ที่มีสิทธิ์แสดงเจตจำนงยืนยันเข้ารับการทดสอบความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอบสัมภาษณ์ในกระบวนการคัดเลือกรอบที่ ๓

รายชื่อผู้สมัครรับตรง รอบที่ ๒ ที่มีสิทธิ์แสดงเจตจำนงยืนยันเข้ารับการทดสอบความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอบสัมภาษณ์ในกระบวนการคัดเลือกรอบที่ ๓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *