รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายสำหรับผู้สมัครผ่านระบบรับตรงจาก กสพท. เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายสำหรับผู้สมัครผ่านระบบรับตรงจาก กสพท. เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *