รายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จากผู้สมัครตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2563 แบบรับตรงรอบที่ 5

รายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จากผู้สมัครตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2563 แบบรับตรงรอบที่ 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *