ข่าวทั่วไป

Jun
23

การประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี แพทยสภาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 และได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาใช้พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 นับจากการก่อตั้งเป็นทางการมาจนถึงปี 2561 จะครบ 50 ปี ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในการสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชนและแพทย์ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการปฏิบัติงานของแพทยสภา แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล เนื่องจากแพทยสภาได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ตั้งใจพัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา เมื่อแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูลทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมา พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้แพทยสภาทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – – ดูภาพถ่ายทั้งหมด –

DETAIL
Jun
19

งาน Ground to Gown 2018

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงาน Ground to gown 2018 ขึ้น เพื่อแสดงความยินดีให้ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ขึ้นชั้นปีไปศึกษาชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในงาน คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้งาน Ground to gown 2018 นี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงถึงความยินดี ภาคภูมิใจ และพบปะกันระหว่างนักศึกษาแพทย์ ม.สยามรุ่นพี่รุ่นน้องทุกชั้นปี – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – – ดูภาพถ่ายทั้งหมด –

DETAIL
Jun
12
Jun
08

โครงการใส่ผ้าไทยกันเถอะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาแต่งชุดไทย ทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าชุดไทยของเรามีความสวยงามเพียงใด

DETAIL
Jun
08

ข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเกณฑ์ WFME

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ คณาจารย์และพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทุกท่าน ให้ร่วมแรงรวมใจกันไปในทิศทางเดียวกันของการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน WFME

DETAIL
May
21

เตรียมความพร้อมระดับปรีคลินิก ปี 2561 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมระดับปรีคลินิก” ที่คณาจารย์ภาควิชาปรีคลินิกจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับรูปแบบการเรียนของระดับชั้นปรีคลินิก (ปี 2 และ ปี 3) ที่มีการสอนแบบ Team based learning, Problem based learning และ Interactive lecture รวมทั้งแจ้งกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนระดัับชั้นปรีคลินิกให้นักศึกษาทราบ ก่อนที่นักศึกษาจะเปิดเรียนชั้นปีที่ 2 ใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
May
21

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี   ดูภาพกิจกรรม  

DETAIL
Apr
25

รดน้ำวันสงกรานต์คณะแพทย์ ปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำอาจารย์แพทย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑-๓ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรม  

DETAIL
Apr
24

วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดกิจกรรม “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๙ รูป สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพร ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี โดยมี ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ได้มีการจัดประกวดการแต่งกายชุดไทยของบุคคลากรมหาวิทยาลัยด้วย    ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Apr
04

ประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติหัวข้อ Champion Products ปี 2561

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อหลัก Champion Products ใน ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ” (Samunprai Thai for Sustainable Economy) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สมุนไพรไทย ได้นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรและยั่งยืน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป โดยในงานนี้ ท่านคณบดี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้ร่วมเปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง  “ศึกษาประสิทธิผลสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามด้วย   ดูภาพกิจกรรม ดูวีดีโอในงาน 1 ดูวีดีโอในงาน 2

DETAIL