ข่าวนักศึกษา

Sep
20

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”

วันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Sep
20

ผลการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยสยาม 2018

วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร สนามกีฬา ผลการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยสยาม 2018 ผลการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยสยาม 2018 คณะแพทยศาสตร์ได้รับ 2 รางวัลค่ะ รางวัลชนะเลิศ ดาวมหาวิทยาลัยสยาม                         ได้แก่ นศพ.ณิชาภัทร จันทร์สงวน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เดือนมหาวิทยาลัยสยาม     ได้แก่ นศพ.สิรวิชญ์ หรดี -ภาพประกอบ-

DETAIL
Sep
20

ภาพบรรยากาศ SU Freshmen 2018

วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร สนามกีฬา SU Welcome Freshmen 2018 งาน SU Welcome Freshmen 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ก็ได้มาแสดงพลังสามัคคีและร่วมสนุกทำกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ทั้งการแสดง stand cheer การประกวด Cheerleader การประกวดดาว-เดือน และคอนเสิร์ต ขอนำภาพบรรยากาศในงานมาให้ชมกันค่ะ – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Sep
13
Sep
06

พิธีประดับตราสัญลักษณ์ปี2 วันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ พิธีประดับตราสัญลักษณ์ปี2 – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Sep
06

วันไหว้ครูคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ วันไหว้ครูคณะแพทย์     – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
30

วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๒ ชั้น ๔ วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและคณาจารย์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้ ๑. นศพ.ทรงสิทธิ์ รัศมีรัถยาธรรม รับรางวัลทุนการศึกษาสำหรับผลการเรียนดี ๒.นศพ.ศุภณัฐ งามเสงี่ยม รับรางวัลนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ๓.นศพ.พชร คำมี รับประกาศนียบัตรในฐานะเป็นกรรมการสโมสรกลางมหาวิทยาลัย ในการนี้มีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธี – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
20

ปฐมนิเทศชั้นปีที่1 วันที่ 20 สิงหาคม 2561

วันที่  20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 4 ปฐมนิเทศชั้นปีที่1 – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
20

ลงพื้นที่โรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 16 สิงหาคม 2561

วันที่  16 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลไทรน้อย ลงพื้นที่โรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดย พ.ต.ท.นพ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์, อ.นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ และ ผศ.นพ.จิตวัตร รุ่งเจิดฟ้า นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขเบื้องต้น ณ รพ.ไทรน้อย และ รพ.สต เฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจระบบการให้บริการสาธารณสุขในระดับที่แตกต่างกันของประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อบุคลากรในวิชาชีพที่เป็นผู้เกี่ยวของกับการบริการของระบบสุขภาพ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก พัฒนาพัฒนาศักยภาพของตนต่อการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนนำไปประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ้นในการเรียน ได้อย่างราบรื่น – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
15

รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน40ปีรุ่น61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 15 สิงหาคม 61

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน40ปีรุ่น61 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ม.สยามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี และร่วมรำลึกถึงอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ณ สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL