ข่าวนักศึกษา

Aug
15

โครงการเตรียมความพร้อมปี61 ณ บ้านผู้หว่านในวันที่10-12สิงหาคม 61

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน คณาจารย์ และบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน” แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับทราบกฎระเบียบข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติที่นักศึกษาแพทย์พึงปฏิบัติ รวมทั้งทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แก่พระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ก่อนที่นักศึกษาแพทย์รุ่น 6 จะเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Jul
18

บรรยากาศงาน smstfirstdate 2018 ที่ธรรมศาสตร์รังสิต ในวันที่ 15 กรกฎาคม 61

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  SMSTfirstdate 2018 กิจกรรมงานแรกพบ สพท. ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Jul
11

งาน “วันแรกพบ First Date, First Impression” นศพ.ชั้นปีที่ 1 ปี 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรม “วันแรกพบ First Date, First Impression” ให้แก่นักศึกษาแพทย์น้องใหม่ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 6) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้น รุ่นพี่ และรู้จักคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนสิงหาคม ในกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายคลินิก รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ด้วย – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
May
25
May
21

เตรียมความพร้อมระดับปรีคลินิก ปี 2561 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมระดับปรีคลินิก” ที่คณาจารย์ภาควิชาปรีคลินิกจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับรูปแบบการเรียนของระดับชั้นปรีคลินิก (ปี 2 และ ปี 3) ที่มีการสอนแบบ Team based learning, Problem based learning และ Interactive lecture รวมทั้งแจ้งกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนระดัับชั้นปรีคลินิกให้นักศึกษาทราบ ก่อนที่นักศึกษาจะเปิดเรียนชั้นปีที่ 2 ใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
May
21

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี   ดูภาพกิจกรรม  

DETAIL

สรุปผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 3 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 21 เมษายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 1 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓  (รุ่นที่ ๓) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๓๘ ราย สอบผ่าน ๒๓ ราย (ร้อยละ ๖๐.๕) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๑๖ ราย (ร้อยละ ๔๒)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๗.๓๙      ๙๖.๖๑        ๙๖.๒๕       ๙๖.๒๕       ๙๕.๓๙   ๙๐.๙๒      […]

DETAIL

สรุปผลการสอบ NLE2 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 5 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 22 เมษายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 2 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๕  (รุ่นที่ ๑) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๔๒ ราย สอบผ่าน ๓๕ ราย (ร้อยละ ๘๓.๓) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๒๑ ราย (ร้อยละ ๕๐)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๗.๕๒      ๙๖.๘๒      ๙๒.๓๖       ๘๕.๔๔       ๘๔.๔๒   ๘๔.๔๒      ๘๑.๖๓       […]

DETAIL

สรุปผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 3 รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 22 เมษายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 1 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓  (รุ่นที่ ๒) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๔๓ ราย สอบผ่าน ๓๑ ราย (ร้อยละ ๗๒.๑) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๑๑ ราย (ร้อยละ ๒๕.๖)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๑.๐๙       ๗๙.๙๙       ๗๘.๙๕      ๗๔.๙๙      ๗๐.๖๘   ๖๕.๑๓       […]

DETAIL

สรุปผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 3 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 23 เมษายน 2559

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 1 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓  (รุ่นที่ ๑) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๔๖ ราย สอบผ่าน ๓๐ ราย (ร้อยละ ๖๕.๒) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๑๙ ราย (ร้อยละ ๔๑.๓)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๘.๘๙      ๙๖.๔๙        ๙๐.๔๒        ๘๖.๘๙      […]

DETAIL