ข่าวนักศึกษา

Jan
26

นักศึกษาแพทย์ปี 2 เข้าศึกษาดูงานบริการสุขภาพ ณ สวนผึ้ง

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ๒๔๐-๒๑๓ เวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in ASEAN)ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาดูงานบริการสุขภาพความแตกต่างและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Dec
30

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ทำบุญปีใหม่

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  39  รูป ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม  2559 เวลา  07.30 น บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตร เวลา 09.30 น. พิธีทำบุญถวายความอาลัยและถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Dec
08
Nov
30

งานสยามนิทัศน์ วันที่ 29/11/59

คณะแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สถานที่จัดงาน ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 13-14  ตึก 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดูภาพกิจกรรม วันที่ 29-11-59

DETAIL
Nov
29

พิธีบำเบ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

พิธีบำเบ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ชิโนรส ดูรูปภาพทั้งหมด

DETAIL
Nov
28
Nov
28
Nov
28
Nov
28
Nov
28