พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลศิริราช พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย”   -ภาพประกอบ-

Continue reading

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”

วันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Continue reading

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี   ดูภาพกิจกรรม  

Continue reading

รดน้ำวันสงกรานต์คณะแพทย์ ปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำอาจารย์แพทย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑-๓ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรม  

Continue reading

วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดกิจกรรม “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๙ รูป สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพร ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี โดยมี ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ได้มีการจัดประกวดการแต่งกายชุดไทยของบุคคลากรมหาวิทยาลัยด้วย    ดูภาพกิจกรรม

Continue reading