ข่าวบุคลากรและอาจารย์

Aug
23

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1-5 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1-5 ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19) มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Aug
17

พิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 7.30 น. – 8.30 น. ซึ่งวันครบรอบ 39 ปี การจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Aug
17

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 8.30 น. – 10.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Jul
26

กิจกรรม ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง 25-26 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพ่อหลวง ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Jan
26

นักศึกษาแพทย์ปี 2 เข้าศึกษาดูงานบริการสุขภาพ ณ สวนผึ้ง

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ๒๔๐-๒๑๓ เวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in ASEAN)ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาดูงานบริการสุขภาพความแตกต่างและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Dec
30

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ทำบุญปีใหม่

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  39  รูป ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม  2559 เวลา  07.30 น บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตร เวลา 09.30 น. พิธีทำบุญถวายความอาลัยและถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Dec
02

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ ณ ชั้น 14 ตึก 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อชีวีที่มีสุข บุคลากรคณะแพทย์ ห่วงใย และใส่ใจเพื่อสุขภาพ ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Nov
30

งานสยามนิทัศน์ วันที่ 29/11/59

คณะแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สถานที่จัดงาน ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 13-14  ตึก 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดูภาพกิจกรรม วันที่ 29-11-59

DETAIL
Nov
29

พิธีบำเบ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

พิธีบำเบ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ชิโนรส ดูรูปภาพทั้งหมด

DETAIL
Nov
28