Alumni news

Nov
04
Oct
28

เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์

เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์ บรรยายพิเศษ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร วิดีโอบันทึกการบรรยาย

By kittamate | Alumni news . NEWS & ACTIVITIES
DETAIL
Sep
06
Aug
19

พี่หมอรุ่น ๑ นพ.ปริรัตน ภพลือชัย (คุณหมอญี่ปุ่น) ขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ ม.สยามรุ่น ๗

พี่หมอรุ่น ๑ นพ.ปริรัตน ภพลือชัย (คุณหมอญี่ปุ่น) ขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ ม.สยามรุ่น ๗   พี่หมอรุ่น ๑ นพ.ปริรัตน ภพลือชัย (คุณหมอญี่ปุ่น) ขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ ม.สยามรุ่น ๗ ทุกคนนะครับ ปล.ขณะนี้คุณหมอญี่ปุ่นรับราชการเป็นแพทย์อยู่ที่ รพ.สุราษฎร์ธานีค่ะ   วิดีโอ

By kittamate | Alumni news . NEWS & ACTIVITIES
DETAIL