ขอเชิญฟังการบรรยายให้ความรู้เนื่องใน วันมหิดล ปี2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง COVID-19 CORONAVIRUS ให้ความรู้เนื่องในวันมหิดล ปี 2563 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี และ ศ.นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ เป็นผู้บรรยายหัวข้อเรื่องดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกคือ “หน้ากากผ้า MED SIAM” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 ห้อง Hall of Fame

 7 total views,  1 views today