ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1

 500 total views,  2 views today

 500 total views,  2 views today

ขั้นตอนการเข้าทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1

 604 total views

 604 total views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1  2,106 total views,  2 views today

 2,106 total views,  2 views today

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

 149 total views

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก เรื่อง Case-based learning (CBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก เรื่อง Case-based learning (CBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 108 total views