มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

 26 total views

มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

 19 total views

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings

 95 total views,  1 views today

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 22 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

 156 total views,  1 views today

พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 8 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19  คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระราชบิดา

 64 total views

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

 296 total views,  2 views today

 296 total views,  2 views today

การอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าร่วมการอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

 126 total views

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ชั้นปรีคลินิก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ผู้สนใจ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะในงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

 78 total views

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จะสุขอย่างไร ในยุค New Normal” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมนิยมไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากนายกสมาคมนิยมไทยให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จะสุขอย่างไร ในยุค New Normal”

 112 total views