คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2564

 2 total views,  2 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับบรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณสรายุส พุทธคุณ บรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม

 2 total views,  2 views today

ประกาศกำหนดการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1

 42 total views,  4 views today

 42 total views,  4 views today

การประชุมปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 13 มกราคม 2564  คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 65 total views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1  1,416 total views,  2 views today

 1,416 total views,  2 views today

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

 62 total views

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปีการศึกษา 2563 – 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

 56 total views

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2020)

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 อ.ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2020)

 57 total views