พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์  ในการนี้ รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี รองคณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร และอาคารเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

 208 total views,  1 views today