กิจกรรมบริการวิชาการ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

 20 total views,  6 views today

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้แทนอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

 13 total views,  2 views today

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 กันยายน 2563  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

 10 total views,  1 views today

ขอเชิญฟังการบรรยายให้ความรู้เนื่องใน วันมหิดล ปี2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง COVID-19 CORONAVIRUS ให้ความรู้เนื่องในวันมหิดล ปี 2563

 8 total views,  2 views today

พิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563  สโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563

 6 total views,  1 views today

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 4 total views

การศึกษาดูงานการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  คณะแพทยศาสตร์นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

 1 total views

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 1 total views

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี และคณาจารย์ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ม.สยามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 0 total views