ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 1  1,416 total views,  2 views today

 1,416 total views,  2 views today

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

 99 total views

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก เรื่อง Case-based learning (CBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก เรื่อง Case-based learning (CBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 81 total views,  1 views today

โครงการฝึกอบรมการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 74 total views

การอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

 58 total views

ถ้าเชื้อเปลี่ยนไป วัคซีนจะยังป้องกันได้หรือไม่? หาคำตอบได้จากบทความ เรื่อง “เชื้อไวรัสกลายพันธุ์กับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19”

บทความ เรื่อง “เชื้อไวรัสกลายพันธุ์กับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19”
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 60 total views

งานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 50 total views,  1 views today

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาคลินิกและเวชพันธุศาสตร์ เป็นอาจารย์แพทย์ท่านใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาคลินิกและเวชพันธุศาสตร์ เป็นอาจารย์แพทย์ท่านใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง การศึกษา –    แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ –    Ph.D. (Human Genetics) Louisiana State University, Health Sciences (New Orleans), USA. –    Postdoctoral fellow: New York Institute for basic Research for Developmental Disabilities, Staten Island, USA. Read More …

 140 total views,  2 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสิรินธร

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

 62 total views