มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

 26 total views

มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

 19 total views

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์จันธิดา กล้วยจำนงค์ ที่ได้รับตำแหน่งรองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์ ประจำปี 2564

 60 total views

 60 total views

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

 296 total views,  2 views today

 296 total views,  2 views today