ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

 138 total views

 138 total views

การอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าร่วมการอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

 86 total views,  1 views today

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ชั้นปรีคลินิก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ผู้สนใจ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะในงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

 47 total views

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จะสุขอย่างไร ในยุค New Normal” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมนิยมไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากนายกสมาคมนิยมไทยให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จะสุขอย่างไร ในยุค New Normal”

 63 total views,  1 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

วันที่ 14 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (ปธพ.9) พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ที่สมัครเป็นจิตอาสา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

 79 total views

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนา LODI Moment Webinar Series 2021: Episode Two Fortifying New Mindset, Creating New Mileage

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  นศพ.กัญญภัส เพ็งหนู ชั้นปี 3 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการสัมมนา LODI Moment Webinar Series 2021: Episode Two Fortifying New Mindset, Creating New Mileage เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ร่วมกับตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย  240 total views

 240 total views