คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2564

 2 total views,  2 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับบรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณสรายุส พุทธคุณ บรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม

 2 total views,  2 views today

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

 62 total views

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปีการศึกษา 2563 – 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

 56 total views

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินและเข้าร่วมประชุมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 47 total views

การอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมคลังข้อสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์จัดการอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมคลังข้อสอบให้กับคณาจารย์ปรีคลินิก เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม

 47 total views

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in ASEAN) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้สัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน

 54 total views,  1 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 28 total views

การอบรมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์จัดการอบรมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างสร้างสรรค์

 24 total views

มหาวิทยาลัยสยาม ติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก The Most Sustainable Universities in the World จัดอันดับโดย UI GreenMetric World University Rankings

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” จัดโดย UI GreenMetric World University Rankings 2020 เป็นอันดับที่ 5 ของไทย และอันดับที่ 93 ของโลก

 50 total views