มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs)
ในปี 2021 มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1,115 แห่ง สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 25 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลกจาก 1,115 แห่ง)
สำหรับ SDG ที่มหาวิทยาลัยสยามส่งเข้ารับการจัดอันดับ มีผลดังนี้
SDG 11 Sustainable Cities and Communities อันดับที่ 4 ของประเทศไทย (อันดับที่ 94 ของโลกจาก 656 แห่ง)
SDG 17 Partnership for the Goals อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 301-400 ของโลกจาก 1154 แห่ง)
SDG 3 Good Health and Well-being อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลกจาก 871 แห่ง)
SDG 12 Responsible Consumption and Production อันดับที่ 13 ของประเทศไทย (อันดับที่ 301-400 ของโลกจาก 503 แห่ง)
มหาวิทยาลัยสยามได้รับคะแนน Education for the SDGs 100 คะแนนเต็ม และได้รับคะแนนPublication of SDG reports 99/100 คะแนน
ศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยสยามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ siam.edu

 95 total views,  1 views today