พิธีมอบเสื้อ Extern ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อ Extern ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 43 คน  ในโอกาสนี้ นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ Extern และกล่าวให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาท  พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก และคณะผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ แนะนำตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และข้อมูลฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 127 total views,  1 views today