รับเหรียญกับคณาจารย์งานหูกวางเกมส์ปี๖๒

รับเหรียญกับคณาจารย์งานหูกวางเกมส์ปี๖๒

รับเหรียญกับคณาจารย์งานหูกวางเกมส์ปี๖๒

ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๔ คณบดีและคณาจารย์แสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ได้รับเหรียญงานหูกวางเกมส์ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *