ข่าวประกาศ

Jan
03
Dec
04
Nov
22
Mar
22
Mar
15
Feb
21
Feb
21
Jan
23
Jan
10

The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs

Prince Mahidol Award Conference 2019 การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ (Prince Mahidol Award Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ ” The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs ” หรือ “เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ” ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วิดีโอโปรโมทการประชุม Prince Mahidol Award Conference 2019

DETAIL
Dec
18
Dec
18
Dec
18