ข่าวประกาศ

Jan
03
Dec
04
Nov
22
Nov
21

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง “SYSTEMATIC”

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง “SYSTEMATIC” วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Nov
11

งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ปี2562

งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ วันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร วันทำบุญอาจารย์ใหญ่ วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร ในการนี้ อธิการบดี ม.สยาม คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ และญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Nov
04
Oct
31

งานเทศมหาชาติถวายพระราชกุศล มหาวิทยาลัยสยาม

งานเทศมหาชาติถวายพระราชกุศล มหาวิทยาลัยสยาม 2019 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19  ชั้น 1 เวลา 12.30 เป็นต้นไป บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Oct
28

เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์

เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์ บรรยายพิเศษ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร วิดีโอบันทึกการบรรยาย

By kittamate | Alumni news . NEWS & ACTIVITIES
DETAIL
Oct
21

Open house 2019

Open house 2019 นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนแพทย์ทั้ง 23 สถาบันและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ สถานีรถไฟ แอร์พอร์ต เรียลลิงค์ ในกิจกรรมมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การเสวนา บอกเล่าเรื่องการเรียนแพทย์ และการตอบข้อซักถามให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Oct
11

กิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1 ณ รร.วัดท่าข่อย จ.นครนายก วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1   นักศึกษาแพย์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ม. สยาม ร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 1 ณ รร.วัดท่าข่อย จ.นครนายก วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยคณะแพทย์ได้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนและประชาชน รวมทั้งมอบเตียงและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่โรงเรียนวัดท่าข่อย ทางคณะแพทย์ ขอขอบพระคุณ ผอ.ธนวัฒน์ เครือละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่อนุญาตและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแพทย์ในการทำกิจกรรม บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Sep
25

สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล   สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชัั้น ๑ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Sep
25

วางพวงมาลาวันมหิดล

วางพวงมาลาวันมหิดล   วางพวงมาลาวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช อาคาร ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Sep
23