ข่าวประกาศ

Jan
03
Dec
04
Nov
22
Jul
10
Jul
09

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62   รับน้องคณะแพทยศาสตร์ปี62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12 ชั้น 5 เวลา 8.30-16.30 น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jun
25
Jun
21

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปี62

พิธีมอบเสื้อกาวน์ปี62   พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเวลา 8.30-13.30 น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jun
21

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ปี62

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (ญาติอาจารย์ใหญ่) ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมลำรึกถึงพระคุณของ “อาจารย์ใหญ่” ทุกท่าน ที่ได้อุทิศร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ ของการเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jun
18
Jun
15
Jun
12
Jun
04
Jun
04