ข่าวประกาศ

Jan
03
Dec
04
Nov
22
Jan
21

คณบดีไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

         วันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสวัสดีปีใหม่และแนะนำตัวในฐานะคณบดีใหม่  ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  มีความเห็นว่าการผลิตแพทย์ให้ประเทศ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีบทบาทสำคัญและควรให้การสนับสนุนกันและกันให้ได้แพทย์ที่ดี ทำประโยชน์ต่อสังคม และท่านได้ให้พรปีใหม่แก่ท่านคณบดีและคณาจารย์ โดยขอให้ทุกท่านมีเกราะคุ้มครอง 4 ชั้น อันประกอบด้วย 1.ความดีที่ตัวเราสร้างมา 2.ความตั้งใจดีต่องานที่กำลังทำ 3.คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 4.พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งอวยพรให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป    

DETAIL
Jan
17

คณบดีไปสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  วันที่ 14 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าพบ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อสวัสดีปีใหม่และแนะนำตัวในฐานะคณบดีใหม่  ในโอกาสนี้ ท่านคณบดีได้กล่าวแสดงความขอบคุณวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันพี่เลี้ยง ที่ได้ให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยดีเสมอมา อนึ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดการสอบ Comprehensive examination ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปี 2563 นี้ด้วย    

DETAIL
Jan
14
Jan
14
Jan
08

กิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Jan
02
Dec
25

ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม กิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่จัดทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Dec
23

แข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑

แข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ ” ณ ลานนาเกมส์ ” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาแพทย์มีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์จากทุกสถาบันในประเทศไทย โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ นี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยามคว้าทั้งหมด ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง ๑ เหรียญทองจากเทนนิสหญิงเดี่ยว โดย นศพ.นับดาว กันกา ๑ เหรียญทองจากเทนนิสหญิงคู่ โดย นศพ.นับดาว และ นศพ.นับทอง กันกา และ ๑ เหรียญทองแดง จากแบตมินตัน โดย นศพ.ภัทรธร ประสาระเอ […]

DETAIL
Dec
09
Dec
04

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ.บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL