ข่าวประกาศ

Sep
06

วันไหว้ครูคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ วันไหว้ครูคณะแพทย์     – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Sep
05
Aug
30

วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๒ ชั้น ๔ วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและคณาจารย์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้ ๑. นศพ.ทรงสิทธิ์ รัศมีรัถยาธรรม รับรางวัลทุนการศึกษาสำหรับผลการเรียนดี ๒.นศพ.ศุภณัฐ งามเสงี่ยม รับรางวัลนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ๓.นศพ.พชร คำมี รับประกาศนียบัตรในฐานะเป็นกรรมการสโมสรกลางมหาวิทยาลัย ในการนี้มีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธี – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
20

ปฐมนิเทศชั้นปีที่1 วันที่ 20 สิงหาคม 2561

วันที่  20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 4 ปฐมนิเทศชั้นปีที่1 – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
20

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 19 สิงหาคม 2561

วันที่  19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 5 ประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 การประชุมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของ นศพ.พบปะคณาจารย์, รับทราบปรัชญา พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม, ทำความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และรับทราบบทบาทของนักศึกษาแพทย์ ผู้ปกครอง และอาจารย์ในความร่วมมือสำหรับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
20

ลงพื้นที่โรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 16 สิงหาคม 2561

วันที่  16 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลไทรน้อย ลงพื้นที่โรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดย พ.ต.ท.นพ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์, อ.นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ และ ผศ.นพ.จิตวัตร รุ่งเจิดฟ้า นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขเบื้องต้น ณ รพ.ไทรน้อย และ รพ.สต เฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจระบบการให้บริการสาธารณสุขในระดับที่แตกต่างกันของประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อบุคลากรในวิชาชีพที่เป็นผู้เกี่ยวของกับการบริการของระบบสุขภาพ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก พัฒนาพัฒนาศักยภาพของตนต่อการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนนำไปประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ้นในการเรียน ได้อย่างราบรื่น – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
15

รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน40ปีรุ่น61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 15 สิงหาคม 61

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน40ปีรุ่น61 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ม.สยามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี และร่วมรำลึกถึงอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ณ สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Aug
15

โครงการเตรียมความพร้อมปี61 ณ บ้านผู้หว่านในวันที่10-12สิงหาคม 61

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน คณาจารย์ และบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน” แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับทราบกฎระเบียบข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติที่นักศึกษาแพทย์พึงปฏิบัติ รวมทั้งทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แก่พระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ก่อนที่นักศึกษาแพทย์รุ่น 6 จะเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Jul
26
Jul
18

บรรยากาศงาน smstfirstdate 2018 ที่ธรรมศาสตร์รังสิต ในวันที่ 15 กรกฎาคม 61

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  SMSTfirstdate 2018 กิจกรรมงานแรกพบ สพท. ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL