ข่าวประกาศ

Jul
16
Jul
11

งาน “วันแรกพบ First Date, First Impression” นศพ.ชั้นปีที่ 1 ปี 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรม “วันแรกพบ First Date, First Impression” ให้แก่นักศึกษาแพทย์น้องใหม่ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 6) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้น รุ่นพี่ และรู้จักคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนสิงหาคม ในกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายคลินิก รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ด้วย – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Jun
28
Jun
23

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เวลา 12:00น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4,5,6 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมจัดงานพิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีประธานในงานนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล อาจารย์เทคนิคการแพทย์ร่วมในงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์ได้รำลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้อุทิศตนประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ โดยในงานไหว้ครูได้การมอบโล่และรางวัลแด่อาจารย์แพทย์ดีเด่น และมอบโล่และใบประกาศนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้วย – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – – ดูภาพถ่ายทั้งหมด –

DETAIL
Jun
23

การประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี แพทยสภาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 และได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาใช้พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 นับจากการก่อตั้งเป็นทางการมาจนถึงปี 2561 จะครบ 50 ปี ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในการสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชนและแพทย์ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการปฏิบัติงานของแพทยสภา แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล เนื่องจากแพทยสภาได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ตั้งใจพัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา เมื่อแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูลทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมา พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้แพทยสภาทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – – ดูภาพถ่ายทั้งหมด –

DETAIL
Jun
19

งาน Ground to Gown 2018

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงาน Ground to gown 2018 ขึ้น เพื่อแสดงความยินดีให้ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ขึ้นชั้นปีไปศึกษาชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในงาน คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้งาน Ground to gown 2018 นี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงถึงความยินดี ภาคภูมิใจ และพบปะกันระหว่างนักศึกษาแพทย์ ม.สยามรุ่นพี่รุ่นน้องทุกชั้นปี – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – – ดูภาพถ่ายทั้งหมด –

DETAIL
Jun
18
Jun
12
Jun
08

โครงการใส่ผ้าไทยกันเถอะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาแต่งชุดไทย ทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าชุดไทยของเรามีความสวยงามเพียงใด

DETAIL
Jun
08

ข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเกณฑ์ WFME

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ คณาจารย์และพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทุกท่าน ให้ร่วมแรงรวมใจกันไปในทิศทางเดียวกันของการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน WFME

DETAIL