ข่าวประกาศ

Jun
05
Jun
01
May
30
May
25
May
21

เตรียมความพร้อมระดับปรีคลินิก ปี 2561 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมระดับปรีคลินิก” ที่คณาจารย์ภาควิชาปรีคลินิกจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับรูปแบบการเรียนของระดับชั้นปรีคลินิก (ปี 2 และ ปี 3) ที่มีการสอนแบบ Team based learning, Problem based learning และ Interactive lecture รวมทั้งแจ้งกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนระดัับชั้นปรีคลินิกให้นักศึกษาทราบ ก่อนที่นักศึกษาจะเปิดเรียนชั้นปีที่ 2 ใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
May
21

นศพ.รุ่น 1 เข้าคารวะและมอบกระเช้าที่ระลึกแด่ อธิการบดี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 1 ชั้นปีที่ 6 เข้าคารวะและมอบกระเช้าที่ระลึกแด่ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม  ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และขอพรก่อนออกศึกษาและปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลร่วมสอน   ดูภาพกิจกรรม

By admin | Uncategorized
DETAIL
May
21

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี   ดูภาพกิจกรรม  

DETAIL
May
15
May
10

สรุปผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 3 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 21 เมษายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 1 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓  (รุ่นที่ ๓) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๓๘ ราย สอบผ่าน ๒๓ ราย (ร้อยละ ๖๐.๕) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๑๖ ราย (ร้อยละ ๔๒)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๗.๓๙      ๙๖.๖๑        ๙๖.๒๕       ๙๖.๒๕       ๙๕.๓๙   ๙๐.๙๒      […]

DETAIL