ข่าวประกาศ

สรุปผลการสอบ NLE2 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 5 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 22 เมษายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 2 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๕  (รุ่นที่ ๑) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๔๒ ราย สอบผ่าน ๓๕ ราย (ร้อยละ ๘๓.๓) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๒๑ ราย (ร้อยละ ๕๐)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๗.๕๒      ๙๖.๘๒      ๙๒.๓๖       ๘๕.๔๔       ๘๔.๔๒   ๘๔.๔๒      ๘๑.๖๓       […]

DETAIL

สรุปผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 3 รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 22 เมษายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 1 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓  (รุ่นที่ ๒) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๔๓ ราย สอบผ่าน ๓๑ ราย (ร้อยละ ๗๒.๑) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๑๑ ราย (ร้อยละ ๒๕.๖)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๑.๐๙       ๗๙.๙๙       ๗๘.๙๕      ๗๔.๙๙      ๗๐.๖๘   ๖๕.๑๓       […]

DETAIL

สรุปผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์ ปี 3 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 23 เมษายน 2559

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ศ.ร.ว. ประกาศผลสอบ NLE step 1 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ผ่าน ๑๕๘ คะแนน ร้อยละ ๕๒.๖๗   จำนวนนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓  (รุ่นที่ ๑) มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าสอบ  ๔๖ ราย สอบผ่าน ๓๐ ราย (ร้อยละ ๖๕.๒) เปอร์เซ็นไทล์ที่เกิน ๕๐ มี ๑๙ ราย (ร้อยละ ๔๑.๓)   ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่สูงสุด  ๑๐ อันดับแรก ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบัน เรียงจากสูงสุดลงไปต่ำ ๙๘.๘๙      ๙๖.๔๙        ๙๐.๔๒        ๘๖.๘๙      […]

DETAIL
Apr
25

รดน้ำวันสงกรานต์คณะแพทย์ ปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำอาจารย์แพทย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑-๓ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรม  

DETAIL
Apr
24

วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามจัดกิจกรรม “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๙ รูป สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพร ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี โดยมี ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ได้มีการจัดประกวดการแต่งกายชุดไทยของบุคคลากรมหาวิทยาลัยด้วย    ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Apr
04

ประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติหัวข้อ Champion Products ปี 2561

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อหลัก Champion Products ใน ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ” (Samunprai Thai for Sustainable Economy) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สมุนไพรไทย ได้นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรและยั่งยืน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป โดยในงานนี้ ท่านคณบดี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้ร่วมเปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง  “ศึกษาประสิทธิผลสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามด้วย   ดูภาพกิจกรรม ดูวีดีโอในงาน 1 ดูวีดีโอในงาน 2

DETAIL
Apr
03

หูกวางเกมส์ 2017

   สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม ในนาม ” หูกวางเกมส์ 2017 “ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี รักการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพย์ติด โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬาหูกวางเกมส์ครั้งนี้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันและเดินขบวนในทีมสีแดง ร่วมกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์    ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Mar
29
Mar
12

โครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ “ รักนะจึงบอก ” ปีที่ 3 ของแพทยสภา

    โครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ “ รักนะจึงบอก ” ปีที่ 3 ของแพทยสภา เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด

DETAIL
Jan
18