โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

206 สนามบินน้ำ
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

02-528-4567

แบบฟอร์มติดต่อ