อาคารเอนกประสงค์ชิโนรส

ติดต่อคณะฯ > อาคารเอนกประสงค์ชิโนรส

อาคารเอนกประสงค์ชิโนรส

ติดต่อคณะฯ

อาคารอเนกประสงค์ชิโนรส

ซอยอิสรภาพ 35 (ซอยวัดครุฑ)
แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

 062-045-1555

 

Loading