กรณีศึกษา

ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง > กรณีศึกษา

1.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล เจ็บท้องคลอด ให้กลับบ้านก่อน

2.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล แผลจากถูกสุนัขกัด เลือดออก

3.สปสช กรณีศึกษา ขอเงินคืน คลอดลูก รพ เอกชน

4.สปสช กรณีศึกษา ขอเงินคืน คลอดลูก ฉุกเฉิน

5.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล ให้เคมีบำบัดเกินขนาด เกือบให้ยาผิดคน

6.สปสช กรณีศึกษา ขอเงินคืนตามสิทธฺ์ การตรวจ pet scan

7.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาบาล ไข้สูง อาเจียน ให้กลับบ้าน

8.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาบาล คิดว่าฉุกเฉิน ขอเงินคืน

9.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาบาล เจ็บท้องคลอดไมีมีเตียงรับทารก ให้ไป รพ อื่น เอง

10.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาบาล ให้ยาคนไข้ผิดเตียง

11.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล จ่ายยาเบาหวาน กินไป ๒๖ วัน นน.ลด

12.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล เจ็บท้องคลอด ให้กลับบ้านก่อน (2)

13.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล เจ็บท้องคลอด ให้ไป รพ อื่นเอง

14.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล เจ็บคอ ไข้สูง ได้ยาแล้วมีผื่น ตาย

15.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล น้ำท่วมปอด ซีด แล้วน้ำท่วมปอดอีก

16.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ไอ

17.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล ปวดหลัง ฉีดยา แล้วชักเกร็ง ตาย

18.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล ชัก อุบัติเหตุ หัวใจหยุดเต้น ตาย

19.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล แขนขาซ้ายอ่อนแรง ปากเบี้ยว

20.สปสช กรณีศึกษา ขอเงินคืน ไข้สูง ฉี่ขัด ถูกเก็บเงินค่ายา

21.สปสช กรณีศึกษา ขอเงินคืน ฝากครรภ์ ตรวจเลือดแล้วเสียเงิน

22.สปสช กรณีศึกษา มาตรฐานการรักษาพยาบาล แน่นท้องมาก ขาบวม

23.สปสช กรณีศึกษา ขอเงินคืน ท้อง เสียค่าตรวจเลือดหาธาลัสซีเมีย

Loading