ภาพยนต์สั้นทางสุขภาพ

สาระน่ารู้

The Giver หนั้งสั้นสร้างจากเรื่องจริง นพ.รุซตา สาและ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี เนื่องด้วยนโยบายของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 – 2562 จัดทำโครงการสื่อสังคมแพทย์คุณธรรม (DDD: Doctors Do Dee) โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

Light แสงแห่งความหวัง หนั้งสั้นสร้างจากเรื่องจริง ของ หมอป้อม พญ.สาธิตา สีพาชา กุมารเเพทย์ รพ. บรบือ จ. มหาสารคาม ปี 2551-ปัจจุบัน ได้มุ่งมั่นสร้างระบบการทำงานในฐานะกุมารแพทย์ รพ.ชุมชน เพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและ รพ. มากขึ้นๆเรื่อยๆและต้องอดทนเพียรพยายามในหลายๆสิ่งใน รพ.จนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีในปัจจุบัน และยังคงก้าวไปช้า ๆ อย่างไม่ท้อด้วยแรงของหมอตัวน้อย ๆ ที่มีประวัติอันน่าทึ่ง เปี่ยมด้วยความพยายาม มุ่งมั่น ตอบแทนสังคม

The Master หนึ่งในภาพยนตร์สั้น ในโครงการ Doctor Doo Dee ของแพทยสมาคมฯ เนื่องด้วยนโยบายของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 – 2562 จัดทำโครงการสื่อสังคมแพทย์คุณธรรม (DDD: Doctors Do Dee) โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

The Master : มากกว่าบอกให้จำ..คือการทำให้เห็น โครงการหนังสั้นนโยบายของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 – 2562 จัดทำโครงการสื่อสังคมแพทย์คุณธรรม (DDD: Doctors Do Dee) โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

The Giver : หมอผู้ให้ เนื่องด้วยนโยบายของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 – 2562 จัดทำโครงการสื่อสังคมแพทย์คุณธรรม (DDD: Doctors Do Dee) โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

Breath : น้ำใจ..ไร้พรมแดน โครงการหนังสั้นนโยบายของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 – 2562 จัดทำโครงการสื่อสังคมแพทย์คุณธรรม (DDD: Doctors Do Dee) โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

Loading