Research

• การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

– มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
– จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– CITI program (Good Clinical Practice)
– Protecting Human Research Participants (NIH) 
– National Drug Abuse Treatment, Clinical Trial Network (Good Clinical Practice)

• การอบรมขอรับใบอนุญาตการและพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

– สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

– คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

– คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• การขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

– คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช.

 

ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ปี 2563

Kreetapirom P, Kiewngam P, Jotikasthira W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Manuyakorn W. Forced oscillation technique as a predictor for loss of control in asthmatic children. Asia Pac Allergy. 2020 Jan 17;10(1):e3.

Ittiwut C, Manuyakorn W, Tongkobpetch S, Benjaponpitak S, Fisher MR, Milner JD, Lyons JJ, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Compound Heterozygous PGM3 Mutations in a Thai Patient with a Specific Antibody Deficiency Requiring Monthly IVIG Infusions. J Clin Immunol. 2020 Jan;40(1):227-231.

Manuyakorn W, Likkasittipan P, Wattanapokayakit S, Suvichapanich S, Inunchot W, Wichukchinda N, Khongkhatithuml C, Thampratankul L, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Mahasirimongkol S. Association of HLA genotypes with phenytoin induced severe cutaneous adverse drug reactions in Thai children. Epilepsy Res. 2020 May;162:106321.

Surinlert P, Kongthong N, Watthanard M, Sae-Lao T, Sookbangnop P, Pholpramool C, Tipbunjong C. Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. J Toxicol. 2020 May 11;2020:1807126.

• Traiyan S, Manuyakorn W, Kanchongkittiphon W, Sasisakulporn C, Jotikasthira W, Kiewngam P, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Skin Prick Test Versus Phadiatop as a Tool for Diagnosis of Allergic Rhinitis in Children. Am J Rhinol Allergy. 2020 Jun 27:1945892420938300.

Boonsri B, Yacqub-Usman K, Thintharua P, Myint KZ, Sae-Lao T, Collier P, Suriyonplengsaeng C, Larbcharoensub N, Balasubramanian B, Venkatraman S, Egbuniwe IU, Gomez D, Mukherjee A, Kumkate S, Janvilisri T, Zaitoun AM, Kuakpaetoon T, Tohtong R, Grabowska AM, Bates DO, Wongprasert K. Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells. Cancer Res Treat. 2020 Oct 7.

– Lektip C, Lapmanee S, Rattananupong T, Lohsoonthorn V, Vorayingyong A, Woratanarat T, Sirisuk KO, Suttanon P, Petsirasan R, Kitidumrongsuk P, Jiamjarasrangsi W. Predictive validity of three home fall hazard assessment tools for older adults in Thailand. PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0244729.

Makphin H, Thanakkhasaranee W, Banyam T, Charoensuk S, Keawnongsamed T. Effects of applied Thai Songdam dance exercise on quality of life in elderly persons with hypertension and risk of stroke. Christian University Journal. 2020 Jan-Mar: 26; 28-41.

Sukcharoen W, Tangaromsuk P, Sontiatchara M, Waithayakul K, Savedkairop C, Jidapa Poopongpet J, Kengkoom R, Bhubhanil S, Lapmanee S. The Study on Thailand’s Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) Management in Accordance with The World Health Organization (WHO) Guidelines. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2020;64(5):345-356.

Muangkasem S. Early Lockdown Policy for COVID-19 in China During First Quarter of 2020. Interdisciplinary Research Review. 15(4);2020: 34 – 37.

•Sriwong S, Kotsaouppara N, Chawmuangkhong K, Tingpej P, Bhubhanil S, Lapmanee S. The assessment and improvement of microbiological environmental quality in the laboratory animal center, Thammasat University, Thailand. Journal of Safety and Health. 13(2):2020.

ปี 2562

Chiawsirikajorn Y, Leelarasamee A. Giant Cutaneous Turbid Bullae in a 6-Year-Old Boy with Acute Fever. J Med Assoc Thai 2019;102:120-1.

Sakaew W, Tachow A, Thoungseabyoun W, Khrongyut S, Rawangwong A, Polsan Y, Masahiko W, Kondo H, Hipkaeo W. Expression and localization of VIAAT in distal uriniferous tubular epithelium of mouse. Ann Anat. 2019 Mar;222:21-27.

Rawangwong A, Pidsaya A, Thoungseabyoun W, Tachow A, Sawatpanich T, Sakaew W, Yamasaki M, Watanabe M, Kondo H, Hipkaeo W. Localization of phospholipase C β3 in the major salivary glands of adult mice. Acta Histochem. 2019 May;121(4):484-490.

Klosen P, Lapmanee S, Schuster C, Guardiola B, Hicks D, Pevet P, Felder-Schmittbuhl MP. MT1 and MT2 melatonin receptors are expressed in nonoverlapping neuronal populations. J Pineal Res. 2019 Aug;67(1):e12575.

Lecktip C, Thira Woratanarat T, Bhubhanil S, Lapmanee S. Risk factors for falls in elderly. J Med Health Sci. 2019 April; 26(1):85-103.

Leedumrongwattanakul A, Ruamcharoenkiat S, Herwutthiwong P, Leelarasamee A. Persistent Left Superior Vena Cava with Absent Right Superior Vena Cava: A Case Report and Literature Review. J Med Assoc Thai 2019;102:1254-9.

Srifuengfung S, Bunyapraphatsara N, Satitpatipan V, Tribuddharat C, Junyaprasert VB, Tungrugsasut W, Srisukh V. Antibacterial oral sprays from kaffir lime (Citrus hystrix DC.) fruit peel oil and leaf oil and their activities against respiratory tract pathogens. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 12 September 2019.

Parichat Prachaney, Wilaiwan Mothong, Rarinthorn Samrid, Poungrat Pakdeechote, Pattanapong Boonprom, Benyapha Sripanya, Thewarid Berkban. Curcumin Prevents Cardiac Remodeling in L-NAME-Induced Hypertensive Rats. Srinagarind Med J 2019; 34(2)

Janjindamai C, Manuyakorn W, Anurathapan U, Pakakasama S, Wattanasirichaigoon D, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Hongeng S. Successful haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide in a child with X-linked chronic granulomatous disease: A first report in Asia. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Nov 3.

Swangtrakul N, Manuyakorn W, Mahachoklertwattana P, Kiewngam P, Sasisakulporn C, Jotikasthirapa W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Effect of vitamin D on lung function assessed by forced oscillation technique in asthmatic children with vitamin D deficiency: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Dec 14.

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

ปี 2562

ปี 2561

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ปี 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2 (รหัสนักศึกษา 57)

รายวิชา 249-601 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2562

(อ้างอิงหนังสือจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เลขที่ นบ 0032/12020)

ผลงานตีพิมพ์ ฉัตรชัย อังสุโรจน์, สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง, วีระเทพ งามนุสนธิ์กิจ,โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม. วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 73 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2562.

โปสเตอร์ผลงานวิจัย Apinat Yodprasit, Sirapong Weawseetong, Suthijit Jintatanon. The effectiveness of health promotion interventions in COPD patient’s quality of life using CRQ measurement: a systematic review. International Federation of Medical Students’ Associations Asia-Pacific Conference 2019, 20- 23June, 2019 Hong Kong.

Suthijit Jintatanon, Chayanin Wanittansirichok, Apinat Yodprasit, Sirapong Weawseetong, Pongsakorn Atiksawedparit. The prevalence and outcomes of perimortem caesarean section among cardiac arrest in pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Asian Medical Students’ Conference 2019, June 30-July 7, Singapore.

 

 

 2,962 total views,  8 views today