โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ติดต่อคณะฯ > โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลีนิก

E-mail: pnkmed_ed@siam.edu

โทร 02-528-4567 ต่อ 61101

Loading