อัตราค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 467,350 461,050 928,400
2 461,050 461,050 922,100
3 461,050 461,050 922,100
4 461,050 461,050 922,100
5 461,050 461,050 922,100
6 461,050 461,050 922,100
รวม 5,538,900

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400

 

 

 

Loading