อัตราค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 367,350 361,050 728,400
2 361,050 361,050 722,100
3 361,050 361,050 722,100
4 361,050 361,050 722,100
5 361,050 361,050 722,100
6 361,050 361,050 722,100
รวม 4,338,900

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400

 

 

 

Loading