อัตราค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 351,000 351,000 702,000
2 351,000 351,000 702,000
3 351,000 351,000 702,000
4 351,000 351,000 702,000
5 351,000 351,000 702,000
6 351,000 351,000 702,000
รวม 4,212,000 4,212,000

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400

 

 

 

 20,470 total views,  18 views today