อัตราค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 351,000 351,000 702,000
2 351,000 351,000 702,000
3 351,000 351,000 702,000
4 351,000 351,000 702,000
5 351,000 351,000 702,000
6 351,000 351,000 702,000
รวม 4,212,000 4,212,000

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400

 

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 – 2563

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 311,600 305,350 616,950
2 305,350 305,350 610,700
3 305,350 305,350 610,700
4 305,350 305,350 610,700
5 305,350 305,350 610,700
6 305,350 305,350 610,700
รวม 3,670,450 3,670,450

 

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2560 – 2561

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 268,100 265,650 533,750
2 265,850 265,650 531,500
3 265,850 265,650 531,500
4 265,850 265,650 531,500
5 265,850 265,650 531,500
6 265,850 265,650 531,500
รวม 3,191,250 3,191,250

 

 

 6,038 total views,  26 views today