ทุนการศึกษา

กองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ << คลิกที่นี่
หมายเหตุ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ติดต่อได้ที่อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
ทุกวันทำการเวลา 08.30-16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-8678088
2. นักศึกษาชั้นปีอื่น ที่ขอทุนครั้งแรก
ติดต่อได้ที่อาคาร 17 สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 2 ห้อง 17 – 201 และ 17 – 202
วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-8686860, 0-2457-0068 ต่อ 5163 ID LINE : loansiam

Loading