ค่าใช้จ่ายแพทย์

 

About us ค่าใช้จ่ายแพทย์

 

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตารางเดิม

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 311,600 305,350 616,950
2 305,350 305,350 610,700
3 305,350 305,350 610,700
4 305,350 305,350 610,700
5 305,350 305,350 610,700
6 305,350 305,350 610,700
รวม 3,670,450 3,670,450

 

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปี 2560 -2561

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
1 268,100 265,650 533,750
2 265,850 265,650 531,500
3 265,850 265,650 531,500
4 265,850 265,650 531,500
5 265,850 265,650 531,500
6 265,850 265,650 531,500
รวม 3,191,250 3,191,250

 

 

 

 955 total views,  6 views today