เอกสารดาวน์โหลด คู่มือการทำวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 14

Download

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม

Download

• การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

                 – มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                   >> คลิกที่นี่
                 – จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  >> คลิกที่นี่
                 – CITI program (Good Clinical Practice)
                   >> คลิกที่นี่
                 – Protecting Human Research Participants (NIH)
                   >> คลิกที่นี่
                 – National Drug Abuse Treatment, Clinical Trial Network (Good Clinical Practice)
                   >> คลิกที่นี่

• การอบรมขอรับใบอนุญาตการและพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

               – สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
                   >> คลิกที่นี่

               – คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
                   >> คลิกที่นี่

               – คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   >> คลิกที่นี่

• การขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

               – คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                  >> คลิกที่นี่

               – คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 >> คลิกที่นี่

              – แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช.

                  >> คลิกที่นี่

ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ปี 2563

Sriwong S, Kotsaouppara N, Chawmuangkhong K, Tingpej P, Bhubhanil S, Lapmanee S. The assessment and improvement of microbiological environmental quality in the laboratory animal center, Thammasat University, Thailand. Journal of Safety and Health. 13(2):2020.

Ittiwut C, Manuyakorn W, Tongkobpetch S, Benjaponpitak S, Fisher MR, Milner JD, Lyons JJ, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Compound Heterozygous PGM3 Mutations in a Thai Patient with a Specific Antibody Deficiency Requiring Monthly IVIG Infusions. J Clin Immunol. 2020 Jan;40(1):227-231.

Kreetapirom P, Kiewngam P, Jotikasthira W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Manuyakorn W. Forced oscillation technique as a predictor for loss of control in asthmatic children. Asia Pac Allergy. 2020 Jan 17;10(1):e3.

Makphin H, Thanakkhasaranee W, Banyam T, Charoensuk S, Keawnongsamed T. Effects of applied Thai Songdam dance exercise on quality of life in elderly persons with hypertension and risk of stroke. Christian University Journal. 2020 Jan-Mar: 26; 28-41.

Manuyakorn W, Likkasittipan P, Wattanapokayakit S, Suvichapanich S, Inunchot W, Wichukchinda N, Khongkhatithuml C, Thampratankul L, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Mahasirimongkol S. Association of HLA genotypes with phenytoin induced severe cutaneous adverse drug reactions in Thai children. Epilepsy Res. 2020 May;162:106321.

Surinlert P, Kongthong N, Watthanard M, Sae-Lao T, Sookbangnop P, Pholpramool C, Tipbunjong C. Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. J Toxicol. 2020 May 11;2020:1807126.

ปี 2562

Chiawsirikajorn Y, Leelarasamee A. Giant Cutaneous Turbid Bullae in a 6-Year-Old Boy with Acute Fever. J Med Assoc Thai 2019;102:120-1.

Sakaew W, Tachow A, Thoungseabyoun W, Khrongyut S, Rawangwong A, Polsan Y, Masahiko W, Kondo H, Hipkaeo W. Expression and localization of VIAAT in distal uriniferous tubular epithelium of mouse. Ann Anat. 2019 Mar;222:21-27.

Rawangwong A, Pidsaya A, Thoungseabyoun W, Tachow A, Sawatpanich T, Sakaew W, Yamasaki M, Watanabe M, Kondo H, Hipkaeo W. Localization of phospholipase C β3 in the major salivary glands of adult mice. Acta Histochem. 2019 May;121(4):484-490.

Klosen P, Lapmanee S, Schuster C, Guardiola B, Hicks D, Pevet P, Felder-Schmittbuhl MP. MT1 and MT2 melatonin receptors are expressed in nonoverlapping neuronal populations. J Pineal Res. 2019 Aug;67(1):e12575.

Lecktip C, Thira Woratanarat T, Bhubhanil S, Lapmanee S. Risk factors for falls in elderly. J Med Health Sci. 2019 April; 26(1):85-103.

Leedumrongwattanakul ARuamcharoenkiat SHerwutthiwong PLeelarasamee A. Persistent Left Superior Vena Cava with Absent Right Superior Vena Cava: A Case Report and Literature Review. J Med Assoc Thai 2019;102:1254-9. 

Srifuengfung S, Bunyapraphatsara N, Satitpatipan V, Tribuddharat C, Junyaprasert VB, Tungrugsasut W, Srisukh V. Antibacterial oral sprays from kaffir lime (Citrus hystrix DC.) fruit peel oil and leaf oil and their activities against respiratory tract pathogens. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 12 September 2019.