วิชาการ > บริการวิชาการ

วันที่ หัวข้อเรื่อง link เนื้อหา
26/12/2560 120 ปี มหิดลอดุลเดช ดูเนื้อหา
19/12/2560 6 ยุทธศาสตร์ปราบเชื้อดื้อยา ดูเนื้อหา
30/07/2562 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี สัมภาษณ์ในรายการ สวพ.91 ช่วง ก้าวทันโรคกับแพทยสภา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แบคทีเรียกินเนื้อคน ดูเนื้อหา
27/08/2562 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ให้ความรู้ เรื่อง ภูมิคุ้มกันเป็นพิษ ดูเนื้อหา