โครงการบริการวิชาการ “แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหัวช้าง สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสยาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และบุคลากรได้นำความรู้และทักษะทางวิชาชีพบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย  คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะฯ จึงได้จัดบริการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมให้ความรู้ในการใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสยาม  นอกจากนี้ มีบริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีประวัติโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่ขาดการตรวจติดตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

 34 total views,  1 views today